Hårtransplantation

Definitioner

Graft (engelsk udtryk): Et stykke væv som indeholder hårsække (se figur i afsnittet)
FUT: Follicular Unit Transplantation, også kaldet strip
FUE: Follicular Unit Extraction

Hårtransplantationer

Når en person får foretaget en hårtransplantation, vil en kirurg fjerne hårsække fra et såkaldt donorområde og placere disse på områder, hvor der intet hår er. I alt sin enkelthed omhandler hårtransplantation, at man flytter hår fra områder, hvor der allerede er meget hår til områder, hvor der er lidt eller intet hår. Med hårtransplantation får man derfor ikke fremskabt nyt hår, og der vil derfor være en grænse for hvor mange hårsække man kan flytte fra donorområdet. Donorområdet er oftest nakken, da hårene her som regel ikke tabes, men kan også være andre steder.

Ideen om hårtransplantationer har eksisteret i mange år. Man har længe vidst, at man kan tage hårsække fra ét område, og placere disse et andet sted, hvorefter det vil gro igen. I 1952 udførte Dr. Norman Orentreich den første hårtransplantation i forbindelse med arveligt hårtab. Hårtab går derfor langt tilbage. Problemet med datidens hårtransplantationer var, at teknikken og udstyret ikke var tilstrækkeligt til at give et naturligt resultat. De grafts man brugte, var for store, hvilket gav det resultat man populært betegner som dukkehår

Hårtransplantation / Follicular unit Graft

Hårtransplantation / Follicular unit Graft

Man er dog gradvist blevet bedre siden de første hårtransplantationer. De grafts man benytter i dag, er betydeligt mindre, mange gange bestående af et enkelt hårstrå i modsætning til før, hvor en graft kunne indeholde mere end 20 hårstrå. Samtidigt har man forfinet teknikken hvormed hårsækkene tages ud og implementeres, så et naturligt resultat kan opnås. Det bør bemærkes, at der stadigvæk forekommer hårtransplantationer, hvor resultatet kan se unaturligt ud. Dette kan ske hvis kirurgen ikke er dygtig eller erfaren nok.

I dag benyttes primært to metoder til hårtransplantationer: FUE og FYT.

FUT (Follicular Unit Transplantation)

Med FUT-metoden vil kirurgen skære en tynd strip (en strimmel) af hovedbunden fra donorområdet. Som nævnt ovenover er donorområdet typisk på baghovedet. Herefter vil man med et mikroskop fjerne hårsækkene fra denne strip. Hårsække vil herefter implementeres på toppen af hovedet. Implementeringen skal ske på en måde, så håret ser naturligt ud når det vokser ud. Derfor vil kirurgen i høj grad være opmærksom på vinklen og afstanden mellem de enkelte hårsække. 
I donorområdet, hvor man fjerner en strip, vil der mangle et stykke hud. Donorområdet syes sammen, og der vil blive efterladt et ar.

Hårtransplantation / FUE og FUT

Et langt ar: Med FUT-metoden vil der altid efterlades et lineært ar som konsekvens af den strip der skæres fra hovedbunden. Hvor godt/skidt dette ar kommer til at se ud afhænger i høj grad af, hvor dygtig kirurgen er.
Scalp Micropigmentation (SMP) er blevet voldsomt populært i forbindelse med at skjule ar, der kommer som et resultat af FUT-metoden.

Fordele ved anvendelse af FUT-metoden frem for FUE-metoden:

  • Denne metode kan generere grafts af højere kvalitet. Dette er skrevet med kursiv, da det ikke altid er tilfældet. Mange kirurger argumenterer dog for, at man kan fjerne grafts mere omhyggeligt når du arbejder med en strip under et mikroskop end det er tilfældet, når det skal ske direkte på patientens hovedbund med en maskine der laver små huller for at få fat i de mange grafts, hvilket man gør med FUE-metoden. Her bør det dog bemærkes, at flere og flere kirurger er begyndt at bruge robotter (læs afsnittet under FUE), hvilket øger kvaliteten af de grafts der tages ud med FUE-metoden. Kvalitetsforskellen på grafts mellem de to metoder er derfor mindsket med udbredelsen af robotters hjælp under en FUE-operation.

Ulemperne ved anvendelse af FUT-metoden:

  • Den helt store ulempe ved FUT-metoden er det lineære ar, som patienterne får. Dette er også grunden til, at flere fravælger denne metode og i stedet vælger FUE. Dette er især tilfældet, når patienten ønsker en frisure, hvor håret er kort i siderne og i nakken.

FUE (Follicular Unit Extraction)

FUE-metoden er blevet voldsomt populær i den seneste tid. Dette skyldes flere faktorer, men det faktum, at FUE-metoden ikke efterlader patienten med et ar fra en strip tiltaler mange. FUE-metoden adskiller sig fra FUT-metoden i måden, hvorpå hårsækkene eller grafts fjernes fra donorområdet. For i modsætning til FUT-metoden, vil kirurgen under anvendelse af FUE-metoden ikke fjerne en strip fra donorområdet. I stedet fjernes de enkelte grafts (hårsække) direkte fra donorområdet, én ad gangen. Herefter implementeres de på toppen af hovedet, hvor håret er tabt. Patienten har derfor ikke et langt ar der skal syes sammen.

Misforståelse: Der er opstået en opfattelse af, at FUE-metoden ikke giver ar. Flere klinikker påstår også, at metoden er scarless (ar-løs). Dette er dog en sandhed med modifikationer. Det er korrekt, at FUE-metoden ikke giver et langt ar, som man vil få med FUT-metoden, men FUE-metoden efterlader små runde ar, hvor de mange grafs trækkes ud af donorområdet. Mange vil nok vurdere, at de er mindre synlige end et lang ar, især hvis patienten ønsker en frisure, hvor håret er trimmet ned, men ikke desto mindre er det stadigvæk ar, og FUE-metoden er derfor ikke scarless.

Robotter: Indenfor FUE-metoden er flere kirurger begyndt at benytte robotter til at hive grafts ud af patientens hovedbund. Da de enkelte grafts skal hives ud enkeltvis, er det en udmattende proces, og det tager mange timer når kirurgen gør det selv. Til at gøre denne proces nemmere er der opfundet robotter (ARTAS), som kan udføre proceduren forholdsvist automatisk.

Fordele ved anvendelse af FUE-metoden frem for FUT-metoden:

  • Patienterne kan forholdsvist hurtigt vende tilbage til en almindelig hverdag igen. Man heler hurtigere end hvis man får foretaget en FUT-operation

Ulemperne ved anvendelse af FUE-metoden i forhold til FUT-metoden:

  • Denne metode er typisk dyrere end FUT-metoden.
  • Det er korrekt, at de ar man får med FUE-metoden er mindre synlige, men de er tilgengæld bredt ud over et større areal. Dette kan også ses af figuren ovenfor.

Hvilken metode er bedst

Der findes mange diskussioner om, hvorvidt FUT eller FUE er bedst. Desværre kan spørgsmålet ikke rigtig besvares, da det afhænger af den enkelte. Mange vælger at benytte FUE-metoden, da de ikke ønsker et langt ar på baghovedet, men hvis ens hårtab strækker sig langt tilbage på baghovedet, kan det være svært at benytte FUE-metoden, da man her skal kunne fjerne hår på et større areal. I dette tilfælde kan FUT-metoden være oplagt.

Er hårtransplantationer en kur mod hårtab

Desværre er det ikke tilfældet. Selvom man kan opnå flotte resultater med en hårtransplantation, vil de fleste opleve, at man har tabt (eller kommer til at tabe) så meget hår på toppen, at det der fjernes fra donorområdet, ikke helt kan dække hårtabet. Man skal derfor være realistisk i forbindelse med en hårtransplantation. For nogen er det ikke pengene eller risikoen for en dårlig transplantation værd, hvis man alligevel ikke kan opnå fuld tæthed.