Hair system

Definitioner

Hair system: En form for moderne toupé

 Parykker og Hair systems

Parykker, toupé, hair systems og hair replacement systems. Hvis man forsøger at gøre noget ved sit hårtab, er man formentlig stødt på ovenstående begreber eller løsninger. I virkeligheden overlapper disse begreber hinanden. Begrebet paryk forbindes ofte med de løsninger der findes til kvinder, mens begrebet toupé ofte forbindes med en løsning til mænd.

I denne artikel anvendes begrebet paryk, som det overordnede begreb, og som et udtryk for, at man sætter et piece af hår på hovedet.

Den primære årsag til, at parykkerne kaldes forskellige ting, er marketing. En toupé forbindes ofte med noget negativt og gammeldags. I takt med, at industrien er blevet bedre til at producere nye løsninger, er man også begyndt at markedsføre parykkerne med nye navne. Heraf kommer hair system eller hair replacement system. Hair system er for eksempel blevet navnet på den nye og forbedrede toupé, der ofte bruges af mænd i dag.

For mange er det dog stadigvæk ikke parykløsningen man tyer til, højst sandsynligt fordi mange forbinder det med en gammeldags løsning, og frygter, at parykken vil flyve af, hvis vinden blæser. Sagen er dog den, at parykløsningen stadigvæk er den eneste løsning, som garanterer et øjeblikkeligt resultat, hvis man ønsker mere hår på hovedet. Samtidigt slipper man for samtlige bivirkninger der kan været i forbindelse med kirurgiske og medicinske løsninger. 

Man er kommet langt siden de gammeldags parykker. I dag kan man få parykker, som giver et naturligt look, og som man kan have på i lang tid ad gangen uden, at de skal tages af og rengøres. Dette gør, at det bliver nemmere for brugerne at integrere løsningen i deres liv. 

Selvom parykløsningen har mange navne, er grundideen den samme. På baggrund af rigtigt menneske eller syntetisk hår konstruerer man, som ovenfor nævnt, et piece som man kan tage på hovedet, og på den måde skjule hårtabet.

Hårene, hvad enten det er rigtige hår eller syntetiske hår, sættes på en såkaldt base. Denne base kan bestå af forskellige materialer, f.eks. polyuretan, som er et tyndt materiale. Det er dette materiale, der kommer i kontakt med hovedbunden:

Baseelementet sættes typisk på hovedet vha. lim, tape eller begge dele. Hvordan baseelementet sættes på hovedet, afhænger af flere faktorer såsom: Hvad finder den enkelte nemmest, hvilket materiale er basen lavet af, hvilken frisure ønsker man osv.

 

 Hårtæthed

Da hair systems bliver konstrueret med andres hår eller syntetisk fremstillet hår er det også ensbetydende med, at brugerne selv kan bestemme hårtætheden. Dette kan dog nogle gange give anledning til misforståelser. Mange brugere har måske ikke haft hår på hovedet i lang tid, og kan derfor fristes til at bestille et hair system med en for stor tæthed. Problemet med dette er, at det kan medføre et unaturligt look. Det er ikke nødvendigvis en god idé, hvis ens hair system har en tæthed der gør, at hovedbunden ikke kan ses. Man skal derfor overveje det nøje, og helst sammen med en frisør der er specialiseret i hair systems og parykker, når der skal tages stilling til tætheden.

 Hårgrænsen

Som det er tilfældet med hårtætheden, kan brugeren også selv bestemme, hvordan hårgrænsen skal se ud. Her ses det igen, at mange brugere har tendens til at hive hårgrænsen for langt ned, og til at gøre den unaturligt lige. Dette kan medføre, at det endelige resultat bliver dårligere fordi man i forsøget på at skjule hårtabet, skaber et look der ser urealistisk ud, og folk vil kunne se, at det ikke er brugerens naturlige hår.

Hårgrænsen er et vigtigt element, hvis man vil benytte et hair system. Især hvis brugeren vælger en frisure, hvor hårgrænsen fremtræder tydeligt, f.eks. hvis håret er redt tilbage. I en sådan situation, skal brugeren også være ekstra opmærksom på hvilken type base der anvendes, og hvordan basen limes/tapes fast omkring hårgrænsen, da dette også kan have indflydelse på, hvor naturlig hårgrænsen kommer til at se ud.